Účtovníctvo Trebišov

Účtovníctvo Trebišov

EKONOMICKÉ A PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

Pre záujemcov o podnikanie ponúkame pomoc pri výbere formy podnikania a pomoc pri založení živnosti, alebo obchodnej spoločnosti.

Pre začínajúcich živnostníkov a podnikateľov ponúkame konzultácie v oblasti zefektívnenia nákladov a maximalizácie príjmov.

ADMINISTRATÍVNE PRÁCE

Ponúkame asistenciu so širokou škálou administratívnych činností, ako napríklad vypracovanie podkladov pre získanie finančných zdrojov, alebo podnikateľských plánov.

MARKETINGOVÉ PORADENSTVO

Pre klientov ponúkame marketingové poradenstvo, ktoré začína dôkladnou analýzou potrieb a následne vypracovaním marketingového plánu. Pri dlhodobej spolupráci ponúkame správu firemných účtov na sociálnych sieťach a nastavenie online kampaní.

 

Svojím klientom radi pripravíme ponuku šitú na mieru presne podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb. Prvá konzultácia je zdarma.